Terms and Conditions

Terms and Conditions  ข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บ ufabetuniverseum4.com เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้เล่น  รักษาความสงบ ความเป็นระเบียบในการเดิมพัน และสร้างความเชื่อมั่นคงการใช้บริการของเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่มีผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับ อาจมีผลเสียไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ เว็บไซต์ และผู้เล่นได้ ดังนั้นควรปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยเงื่อนไขจะมีดังต่อไปนี้

Terms and conditions

Terms and Conditions  (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

  1. ในการเข้าใช้บริการเว็บ ufabetuniverseum4.com ของเรานั้นให้ถือว่าผู้เล่นได้ยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดเอาไว้แล้ว
  2. เว็บ ufabetuniverseum4.comไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินหรือความเสียหายอื่น ๆ ของผู้เล่น ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เล่นเกมหรือเดิมพัน
  3. ผู้เล่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ขึ้นไปเพื่อเข้าเล่นเกมพนันกับเว็บ ufabetuniverseum4.com และจะมีการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อยืนยันอายุของผู้เล่น และเว็บไซต์จะไม่ให้บริการผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตาข้อบังคับนี้
  4. ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเว็บ ufabetuniverseum4.com ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น จำนวนการฝากเงิน จำนวนการถอนเงิน และจำนวนเงินในการลงเดิมพัน
  5. เว็บ ufabetuniverseum4.com มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ ได้ในทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า
  6. เว็บ ufabetuniverseum4.com จะปฏิเสธความเสียหายของผู้ที่จะเกินขึ้นขณะที่เดิมพัน ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบัน หรือในอนาคต
  7. เว็บ ufabetuniverseum4.com มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเต็ม ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆในการติดต่อ
  8. เว็บ ufabetuniverseum4.com มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแฮ็กเกอร์และการทุจริต ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือตัวผู้เล่น
  9. ข้อมูลและระบบต่างๆที่อยู่ในเว็บ ufabetuniverseum4.com ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง หรือเนื้อหาต่างๆถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ ไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไข เพื่อผลประโยชน์ทางพาณิชย์
  10. หากผู้เล่นมีข้อสงสัย หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆสามารถติดเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่านทาง contact@ufabetuniverseum4.com