Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมดที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อันประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อความ รูปภาพกราฟิก ระบบเสียง ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และคู่มือการใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยทาง ufabetuniverseum4.com ซึ่งทางเราจะถือว่าเป็นทรัพย์ทางปัญญาของทางเว็บไซต์ โดยทางเราได้มีการจดทะเบียนคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

ufabetuniverseum4.com ของเราไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำไปใช้ หรือคัดลอกนำไปใช้ เว้นเสียแต่ว่าทาง ufabetuniverseum4.com ของเราจะเป็นผู้อนุญาตเท่านั้น และถ้าหากท่านใดพบเห็นการกระทำในการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabetuniverseum4.com และแจ้งข้อมูลที่ทางพบเห็น อาทิเช่น เนื้อหาที่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ , Web Browser ที่ตั้งของเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อมูลติดต่อของคุณ โดยทางเราจะทำการตรวจสอบ และดำเนินการตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุด

ufabetuniverseum4.com ของเราไม่ขอรับผิดชอบปัญหาที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และทางเว็บ ufabetuniverseum4.com ขอดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2016 ufabetuniverseum4.com อาจมีการปรับปรุง หรือแก้ไขตามความเหมาะสม ทางเราขอแนะนำให้ทุกท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าหากทุกท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ ทางเราจะถือว่าทุกท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเรา ufabetuniverseum4.com ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใช้เลือกเข้ามาใช้บริการกับทางเราเสมอมา